Bến xe Lai Châu

XE KHỞI HÀNH TỪ BẾN XE LAI CHÂU

XE LAI CHÂU LÀO CAI KHỞI HÀNH TỪ BẾN XE LAI CHÂU

Tư vấn xe khách: 086.7786.074
  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 06h00

  Giờ đến: 08h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 07h00

  Giờ đến: 09h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399 

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 08h00

  Giờ đến: 10h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 09h00

  Giờ đến: 11h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 10h00

  Giờ đến: 12h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 11h00

  Giờ đến: 13h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 12h00

  Giờ đến: 14h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 13h00

  Giờ đến: 15h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 14h00

  Giờ đến: 16h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 15h00

  Giờ đến: 17h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 16h00

  Giờ đến: 18h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

  Hãng xe TRẦN PHƯƠNG

  Loại xe Ghế ngồi 16 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Lai Châu – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Lai Châu

  Giờ đi: 17h00

  Giờ đến: 19h00

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 2H00′

  Giá vé: 100.000đ

  Liên hệ: 0982822399

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *