Kinh nghiệm đi Sapa

Sapa là một điểm du lịch bậc nhất miền bắc Việt Nam với những ruộng bậc…