Thuê Xe 29 chỗ Sapa – Tả Phìn – Sapa

Thuê Xe 29 chỗ từ SA PA đi Tả Phìn và khứ hồi SA PA:Với nhóm…

Thuê Xe 16 chỗ Sapa – Tả Phìn – Sapa

Thuê Xe 16 chỗ từ SA PA đi Tả Phìn và khứ hồi SA PA:Với nhóm…

Thuê Xe 4 – 7 chỗ Sapa – Tả Phìn – Sapa

Thuê Xe 4 - 7 chỗ từ SA PA đi Tả Phìn và khứ hồi SA…