Thuê Xe 29 chỗ Sapa – Thác Bạc – Sapa

Thuê Xe 29 chỗ SA PA -THÁC BẠC – SA PAVới nhóm khách từ 17 đến…

Thuê Xe 16 chỗ Sapa – Thác Bạc – Sapa

Thuê Xe 16 chỗ SA PA -THÁC BẠC – SA PAVới nhóm khách từ 8 đến…

Thuê Xe 4 – 7 chỗ Sapa – Thác Bạc – Sapa

Thuê Xe 4 – 7 chỗ SA PA -THÁC BẠC – SA PAVới nhóm khách từ…