Hãng xe Hà Sơn

 

XE HÀ SƠN ĐI LÀO CAI

XE HÀ SƠN THANH HÓA LÀO CAI

Tư vấn xe khách: 086.7786.074

  Hãng xe HÀ SƠN

  Loại xe Giường nằm 36 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Thanh Hóa – Lào Cai

  Bến đi: Bến Xe Bắc Thanh Hóa

  Giờ đi: 19h35

  Giờ đến: 05h05

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 9H30′

  Giá vé: 300.000đ

  Liên hệ: 0986716262; 02143833567; 0433626262

XE HÀ SƠN HÀ NỘI LÀO CAI

Tư vấn xe khách: 086.7786.074
  Hãng xe HÀ SƠN

  Loại xe Giường nằm 36 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Nghệ An – Lào Cai

  Bến đi: Bến Xe Bắc Vinh

  Giờ đi: 16h35

  Giờ đến: 05h05

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 12H30′

  Giá vé: 450.000đ

  Liên hệ: 0986716262; 02143833567; 0433626262

  Hãng xe HÀ SƠN

  Loại xe Giường nằm 36 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Nghệ An – Lào Cai

  Bến đi: Bến Xe Bắc Vinh

  Giờ đi: 15h00

  Giờ đến: 02h30

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 12H30′

  Giá vé: 450.000đ

  Liên hệ: 0986716262; 02143833567; 0433626262

 

XE HÀ SƠN HÀ NỘI LÀO CAI

Tư vấn xe khách: 086.7786.074

  Hãng xe HÀ SƠN

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Mỹ Đình

  Giờ đi: 19h00, 20h00, 20h30

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 10 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 0986716262 ; 02143833567 ; 0433626262

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *