Vé Xe Hán Nghĩa từ Bình Dương đi Bạc Liêu

Hán Nghĩa

2.0

• 4 Đánh giá

Giường nằm 42 chỗ

07:30

• Trạm Bình Dương

6h25m

13:55

• Bến xe Bạc Liêu

230,000 đ

Hán Nghĩa

2.0

• 4 Đánh giá

Giường nằm 42 chỗ

07:30

• Trạm Bình Dương

6h35m

14:05

• Trạm Hồ Thị Kỷ

230,000 đ

Hán Nghĩa

2.0

• 4 Đánh giá

Giường nằm 42 chỗ

08:30

• Trạm Bình Dương

6h25m

14:55

• Bến xe Bạc Liêu

230,000 đ

Hán Nghĩa

2.0

• 4 Đánh giá

Giường nằm 42 chỗ

08:30

• Trạm Bình Dương

6h35m

15:05

• Trạm Hồ Thị Kỷ

230,000 đ

Hán Nghĩa

2.0

• 4 Đánh giá

Giường nằm 42 chỗ

12:00

• Trạm Bình Dương

6h25m

18:25

• Bến xe Bạc Liêu

230,000 đ

Hán Nghĩa

2.0

• 4 Đánh giá

Giường nằm 42 chỗ

12:00

• Trạm Bình Dương

6h35m

18:35

• Trạm Hồ Thị Kỷ

230,000 đ

Hán Nghĩa

2.0

• 4 Đánh giá

Giường nằm 42 chỗ

20:30

• Trạm Bình Dương

6h25m

02:55

• Bến xe Bạc Liêu

230,000 đ

Hán Nghĩa

2.0

• 4 Đánh giá

Giường nằm 42 chỗ

20:30

• Trạm Bình Dương

6h35m

03:05

• Trạm Hồ Thị Kỷ

230,000 đ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *