Vé Xe Liên Hưng từ Bình Thuận đi Bạc Liêu

//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Liên Hưng

3.0

• 265 Đánh giá

Giường nằm 45 chỗ

15:30

• Phan Rí, Quốc Lộ 1A

14h

05:30

• Nhà thờ Tắc Sậy

320,000 đ

18 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 12:00  Nha Trang – Cà Mau

//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Liên Hưng

3.0

• 265 Đánh giá

Limousine 32 giường

17:00

• Phan Rí, Quốc Lộ 1A

14h

07:00

• Nhà thờ Tắc Sậy

350,000 đ

18 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 Nha Trang – Cà Mau

//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Liên Hưng

3.0

• 265 Đánh giá

Giường nằm 45 chỗ

17:00

• Cổng chào Phan Thiết

12h30m

05:30

• Nhà thờ Tắc Sậy

310,000 đ

18 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 Nha Trang – Cà Mau

//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Liên Hưng

3.0

• 265 Đánh giá

Limousine 32 giường

18:30

• Cổng chào Phan Thiết

12h30m

07:00

• Nhà thờ Tắc Sậy

340,000 đ

18 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 13:30 Nha Trang – Cà Mau

//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Liên Hưng

3.0

• 265 Đánh giá

Giường nằm 45 chỗ

22:00

• Phan Rí, Quốc Lộ 1A

14h

12:00

• Nhà thờ Tắc Sậy

320,000 đ

18 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 18:30  Nha Trang – Cà Mau

//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Liên Hưng

3.0

• 265 Đánh giá

Giường nằm 45 chỗ

23:30

• Cổng chào Phan Thiết

12h30m

12:00

• Nhà thờ Tắc Sậy

310,000 đ

18 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 18:30  Nha Trang – Cà Mau

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *