Vé Xe Ngọc Ánh (Sài Gòn) từ Sài gòn đi Bạc Liêu

12/ Xe Ngọc Ánh (Sài Gòn)

//static.vexere.com/production/images/1565941977207.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

08:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h50m

14:50

• Bến xe khách Hộ Phòng

150,000 đ

2 chỗ trống

//static.vexere.com/production/images/1565941977207.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

08:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h

14:00

• Bến xe Bạc Liêu

150,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 Sài Gòn – Cà Mau

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Limousine giường phòng 22 chỗ

09:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h10m

15:10

• Bến xe Bạc Liêu

270,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Limousine giường phòng 22 chỗ

09:00

• Vp Hồ Chí Minh

7h5m

16:05

• Bến xe khách Hộ Phòng

270,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942064073.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Xe VIP 32 giường

10:00

• Vp Hồ Chí Minh

7h5m

17:05

• Bến xe khách Hộ Phòng

170,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 10:00  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942064073.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Xe VIP 32 giường

10:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h10m

16:10

• Bến xe Bạc Liêu

170,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Limousine giường phòng 22 chỗ

12:00

• Vp Hồ Chí Minh

7h5m

19:05

• Bến xe khách Hộ Phòng

270,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 12:00  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Limousine giường phòng 22 chỗ

12:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h10m

18:10

• Bến xe Bạc Liêu

270,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 12:00  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942064073.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Xe VIP 32 giường

13:00

• Vp Hồ Chí Minh

7h5m

20:05

• Bến xe khách Hộ Phòng

170,000 đ

12 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 13:00  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942064073.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Xe VIP 32 giường

13:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h10m

19:10

• Bến xe Bạc Liêu

170,000 đ

12 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 13:00  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Limousine 22 phòng

14:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h10m

20:10

• Bến xe Bạc Liêu

270,000 đ

8 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 14:00  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Limousine 22 phòng

14:00

• Vp Hồ Chí Minh

7h5m

21:05

• Bến xe khách Hộ Phòng

270,000 đ

8 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565941977207.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

15:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h50m

21:50

• Bến xe khách Hộ Phòng

150,000 đ

17 chỗ trống

//static.vexere.com/production/images/1565941977207.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

15:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h

21:00

• Bến xe Bạc Liêu

150,000 đ

17 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 Sài Gòn – Cà Mau

//static.vexere.com/production/images/1565941977207.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

20:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h50m

02:50

• Bến xe khách Hộ Phòng

150,000 đ

8 chỗ trống

//static.vexere.com/production/images/1565941977207.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

20:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h

02:00

• Bến xe Bạc Liêu

150,000 đ

8 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 Sài Gòn – Cà Mau

//static.vexere.com/production/images/1565942064073.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Xe VIP 32 giường

20:30

• Vp Hồ Chí Minh

7h5m

03:35

• Bến xe khách Hộ Phòng

170,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942064073.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.2

• 43 Đánh giá

Xe VIP 32 giường

20:30

• Vp Hồ Chí Minh

6h10m

02:40

• Bến xe Bạc Liêu

170,000 đ

2 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 20:30  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.1

• 44 Đánh giá

Limousine giường phòng 22 chỗ

21:00

• Vp Hồ Chí Minh

7h5m

04:05

• Bến xe khách Hộ Phòng

270,000 đ

5 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 21:00  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.1

• 44 Đánh giá

Limousine giường phòng 22 chỗ

21:00

• Vp Hồ Chí Minh

6h10m

03:10

• Bến xe Bạc Liêu

270,000 đ

5 chỗ trống

*Vé chặng thuộc chuyến 21:00  Sài Gòn – Cà Mau (VIP)

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.1

• 44 Đánh giá

Limousine 22 phòng

21:10

• Vp Hồ Chí Minh

7h5m

04:15

• Bến xe khách Hộ Phòng

270,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1565942041230.jpeg?w=250&h=250

Ngọc Ánh (Sài Gòn)

4.1

• 44 Đánh giá

Limousine 22 phòng

21:10

• Vp Hồ Chí Minh

6h10m

03:20

• Bến xe Bạc Liêu

270,000 đ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *