Vé Xe Nguyên Vũ từ Sài gòn đi Bạc Liêu

13/ Xe Nguyên Vũ

//static.vexere.com/c/i/12896/xe-nguyen-vu-VeXeRe-MhIZdy4-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Nguyên Vũ

3.5

• 2 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

09:00

• VP Sài Gòn

7h20m

16:20

• Hộ Phòng (Cha Diệp)

160,000 đ

//static.vexere.com/c/i/12896/xe-nguyen-vu-VeXeRe-MhIZdy4-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Nguyên Vũ

3.5

• 2 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

09:00

• VP Sài Gòn

6h30m

15:30

• Bến xe Bạc Liêu

150,000 đ

*Vé chặng thuộc chuyến 09:00  Sài Gòn – Hộ Phòng (Bạc Liêu)

//static.vexere.com/c/i/12896/xe-nguyen-vu-VeXeRe-MhIZdy4-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Nguyên Vũ

3.5

• 2 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

20:30

• VP Sài Gòn

7h20m

03:50

• Hộ Phòng (Cha Diệp)

160,000 đ

//static.vexere.com/c/i/12896/xe-nguyen-vu-VeXeRe-MhIZdy4-1000x600.jpeg?w=250&h=250

Nguyên Vũ

3.5

• 2 Đánh giá

Giường nằm 44 chỗ

20:30

• VP Sài Gòn

6h30m

03:00

• Bến xe Bạc Liêu

150,000 đ

*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 Sài Gòn – Hộ Phòng (Bạc Liêu)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *