Xe Good morning Cát Bà từ Hải phòng đi Hà Nội

8/ Xe Good morning Cát Bà

Chuyến 09:00

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 34 chỗ

Giờ khởi hành: 09:00

Giờ đến: 12:25

Thời gian chạy: 3h25′

Điểm khởi hành: Văn phòng Cát Bà

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 12:30

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 34 chỗ

Giờ khởi hành: 12:30

Giờ đến: 15:55

Thời gian chạy: 3h25′

Điểm khởi hành: Văn phòng Cát Bà

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 16:00

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 34 chỗ

Giờ khởi hành: 16:00

Giờ đến: 19:25

Thời gian chạy: 3h25′

Điểm khởi hành: Văn phòng Cát Bà

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 10:00

Giá vé: 150.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 34 chỗ

Giờ khởi hành: 10:00

Giờ đến: 12:25

Thời gian chạy: 2h25′

Điểm khởi hành: Bến Phà Got

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 10:15

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 34 chỗ

Giờ khởi hành: 10:15

Giờ đến: 12:25

Thời gian chạy: 2h10′

Điểm khởi hành: Cảng Phù Long

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 17:20

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 34 chỗ

Giờ khởi hành: 17:20

Giờ đến: 19:25

Thời gian chạy: 2h5′

Điểm khởi hành: Trạm tàu cao tốc

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 17:20

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 34 chỗ

Giờ khởi hành: 17:25

Giờ đến: 19:25

Thời gian chạy: 2h00′

Điểm khởi hành: Cầu Tân Vũ Lạch Huyện

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Số điện thoại liên hệ: 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *