Xe khách từ Hà nội đi Sapa

Xe giường nằm từ Hà Nội đi Sapa

Xe Inter Valentine

Xe giường nằm Cabin đôi dành cho các cặp uyên ương

Giá vé: 600.000đ/cabin cho 2 người

Lịch trình: 22h, 22h30, 23h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: Wifi, Cổng sạc USB, Hướng dẫn viên, Đồ ăn nhẹ, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
xem chi tiết
Xe Inter Family

Xe giường nằm đôi dành cho các cặp đôi và gia đình với giường rộng hơn, nằm thoải mái hơn

Giá vé: 250.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 13h30, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: Wifi, Cổng sạc USB, Hướng dẫn viên, Đồ ăn nhẹ, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT
Xe Green Bus

Xe giường nằm mới nhất đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 230.000đ/vé / 1 người; 320.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 13h30, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: Wifi, Cổng sạc USB, Hướng dẫn viên, Đồ ăn nhẹ, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT

Xe giường nằm dịch vụ tốt nhất đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 280.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: WC, Cổng sạc USB, Hướng dẫn viên, Đồ ăn nhẹ, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT
Xe Inter Bus Lines

Xe giường nằm chất lượng tốt đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 230.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 13h30, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: WC, Cổng sạc USB, Hướng dẫn viên, Chăn đắp, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT
https://vietnamdulich.com.vn/xe-giuong-nam-queen-cafe-chuyen-phuc-vu-sinh-vien/

Xe giường nằm giá rẻ nhất đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 200.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: WC, Chăn đắp, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT

Xe giường nằm rộng rãi, giá rẻ đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 250.000đ/vé / 1 người; 300.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: WC, Chăn đắp, Hướng dẫn viên, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT

Xe limousine từ Hà Nội đi Sapa

Xe limousine dịch vụ tốt nhất

Giá vé: 380.000đ/vé ;  Vé VIP: 430.000đ/vé

Lịch trình: 07h, 14h30, thời gian chạy 5 tiếng 30'

Dịch vụ bao gồm: Wifi, Cổng sạc USB, Đồ ăn nhẹ, Nước uống, khăn lạnh 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
xem chi tiết

Xe limousine giá rẻ

Giá vé: 350.000đ/vé ;  Vé VIP: 400.000đ/vé

Lịch trình: 07h, 14h30, thời gian chạy 5 tiếng 30'

Dịch vụ bao gồm: Wifi, Cổng sạc USB, Đồ ăn nhẹ, Nước uống, khăn lạnh 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT
Xe Green Bus

Xe giường nằm mới nhất đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 230.000đ/vé / 1 người; 320.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 13h30, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: Wifi, Cổng sạc USB, Hướng dẫn viên, Đồ ăn nhẹ, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT

Xe giường nằm dịch vụ tốt nhất đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 280.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: WC, Cổng sạc USB, Hướng dẫn viên, Đồ ăn nhẹ, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT
Xe Inter Bus Lines

Xe giường nằm chất lượng tốt đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 230.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 13h30, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: WC, Cổng sạc USB, Hướng dẫn viên, Chăn đắp, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT
https://vietnamdulich.com.vn/xe-giuong-nam-queen-cafe-chuyen-phuc-vu-sinh-vien/

Xe giường nằm giá rẻ nhất đi Sapa khởi hành từ phố Cổ Hà Nội

Giá vé: 200.000đ/vé / 1 người

Lịch trình: 07h, 22h, thời gian chạy 6 tiếng

Dịch vụ bao gồm: WC, Chăn đắp, Nước uống 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"34f05":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"34f05":{"val":"hsla(var(--tcb-main-master-h, 210), var(--tcb-main-master-s, 77%), var(--tcb-main-master-l, 54%), 1)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"34f05":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
XEM CHI TIẾT

Xe Hà nội Sapa hiện nay có khoảng hơn 40 nhà xe với gần 100 chuyến chạy hàng ngày trên quãng đường khoảng 320km. Thời gian chạy xe trung bình 6 tiếng với hơn 10 khung giờ từ sáng đến đêm. Xe giường nằm đi Sapa chiếm đa số với hơn 30 nhà xe giá vé thấp nhất 200.00đ/vé cao nhất 450.000đ/vé. Xe limousine là các xe ghế ngồi cao cấp chỉ có khoảng hơn 10 nhà xe, giá vé thấp nhất 320.000đ/vé, cao nhất 450.000đ/vé. Có 2 dòng xe chính là xe chất lượng cao khởi hành từ phố Cổ Hà nội và xe khách chất lượng thấp hơn khởi hành chủ yếu tại bến xe, văn phòng xe gần bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm và bến xe Gia Lâm.

Việc đa dạng các chuyến xe giúp cho du khách có nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên, nó cũng làm cho nhiều du khách bối rối vì mỗi hãng xe đi Sapa có một lịch trình riêng với giá vé và chất lượng khác nhau.

Ngoài ra, việc giữ chỗ của các hãng xe với khách đặt trực tiếp nhiều lúc cũng chưa hoàn toàn được đảm bảo.

Do đó, để được đảm bảo quyền lợi cao nhất, bạn nên đặt vé Hà Nội - Sapa qua một đại lý uy tín như Vietnamdulich.com.vn - Hệ thống đặt vé xe chất lượng cao có đảm bảo tại Việt Nam.

Bạn có thể đặt online vé đi Sapa trước cả tháng mà không lo mất vé, quên vé vì toàn bộ thông tin vé đã được gửi vào email hoặc số điện thoại của bạn. Đến ngày đi, bạn chỉ cần đọc tên và số điện thoại đặt vé của mình để lên xe.

Việc thanh toán cũng vô cùng đơn giản khi và an toàn qua Chuyển khoản ngân hàng, thu tiền tại nhà.

Ngoài việc luôn được hưởng mức giá ưu đãi hơn giá chính hãng và đảm bảo giữ chỗ 100%, tại Vietnamdulich.com.vn, khách hàng còn được cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh của từng hãng xe đi Sapa và có thể chọn lựa dễ dàng, linh hoạt giữa các hãng xe này.

VD: Bạn có thể đặt vé Hà Nội - Sapa chiều đi là xe Limousine 09 ghế chuyến 7:00 Hà Nội - Sapa của Nam Thắng Limo để tự do ngắm cảnh trên đường đi và đặt vé chiều về là xe giường đôi chuyến 22:00 Sapa - Hà Nội của Inter Family để có thể thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn trên đường về.

Trường hợp bạn muốn đổi, hủy vé, bạn cũng chỉ cần gọi điện thông báo trước tối thiểu 1 ngày (tùy hãng xe), bạn sẽ được đổi, hủy vé miễn phí.

>> Bạn có thể đặt vé online Hà Nội - Sapa qua số điện thoại sau, giảm 40.000 - 50.000 đ/vé khứ hồi, hoặc liên hệ tổng đài: 024 2201 1999 / 086 7786 074 (07:00 - 22:00) để được tư vấn và đặt vé chính hãng Hà Nội - Sapa, Sapa - Hà Nội.

One thought on “Xe khách từ Hà nội đi Sapa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *