Xe Hải Phòng Travel từ Hải phòng đi Hà Nội

10/ Xe Hải Phòng Travel

Chuyến 05:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 05:00

Giờ đến: 06:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 07:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 07:00

Giờ đến: 08:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 09:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 09:00

Giờ đến: 10:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 11:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 11:00

Giờ đến: 12:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 13:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 13:00

Giờ đến: 14:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 15:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 15:00

Giờ đến: 16:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 17:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 17:00

Giờ đến: 18:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 19:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 19:00

Giờ đến: 20:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 21:00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 21:00

Giờ đến: 22:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: Văn phòng Hải Phòng

Điểm đến: Văn phòng Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Số điện thoại liên hệ: 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *