Xe Hoàng Long từ Hải phòng đi Hà Nội

11/ Xe Hoàng Long

Chuyến 08:50

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 08:50

Giờ đến: 12:20

Thời gian chạy: 3h30′

Điểm khởi hành: VP Cát Bà

Điểm đến: VP 34 Trần Nhật Duật

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 12:15

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 12:15

Giờ đến: 15:45

Thời gian chạy: 3h30′

Điểm khởi hành: VP Cát Bà

Điểm đến: VP 34 Trần Nhật Duật

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 16:00

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 16:00

Giờ đến: 19:30

Thời gian chạy: 3h30′

Điểm khởi hành: VP Cát Bà

Điểm đến: VP 34 Trần Nhật Duật

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 08:20

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 45 chỗ

Giờ khởi hành: 08:20

Giờ đến: 12:15

Thời gian chạy: 3h55′

Điểm khởi hành: VP Cát Bà

Điểm đến: VP 34 Trần Nhật Duật

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 12:15

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 45 chỗ

Giờ khởi hành: 12:15

Giờ đến: 16:10

Thời gian chạy: 3h55′

Điểm khởi hành: VP Cát Bà

Điểm đến: VP 34 Trần Nhật Duật

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 16:00

Giá vé: 300.000đ/vé

Loại xe: Ghế ngồi 45 chỗ

Giờ khởi hành: 16:00

Giờ đến: 19:55

Thời gian chạy: 3h55′

Điểm khởi hành: VP Cát Bà

Điểm đến: VP 34 Trần Nhật Duật

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Số điện thoại liên hệ: 0225 3920 920

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *