Xe Kim Ngân – Tây Ninh từ Tây Ninh đi Sài Gòn

3/ Kim Ngân – Tây Ninh

Kim Ngân – Tây Ninh

3.8

• 4 Đánh giá

Ghế ngồi 16 chỗ

04:00

• Bến xe thị xã Tây Ninh

2h30m

06:30

• Bến xe An Sương

55,000 đ

Kim Ngân – Tây Ninh

3.8

• 4 Đánh giá

Ghế ngồi 16 chỗ

04:30

• Bến xe thị xã Tây Ninh

2h30m

07:00

• Bến xe An Sương

55,000 đ

Kim Ngân – Tây Ninh

3.8

• 4 Đánh giá

Ghế ngồi 16 chỗ

05:00

• Bến xe thị xã Tây Ninh

2h30m

07:30

• Bến xe An Sương

55,000 đ

Kim Ngân – Tây Ninh

3.8

• 4 Đánh giá

Ghế ngồi 16 chỗ

05:30

• Bến xe thị xã Tây Ninh

2h30m

08:00

• Bến xe An Sương

55,000 đ

Kim Ngân – Tây Ninh

3.8

• 4 Đánh giá

Ghế ngồi 16 chỗ

06:00

• Bến xe thị xã Tây Ninh

2h30m

08:30

• Bến xe An Sương

55,000 đ

Kim Ngân – Tây Ninh

3.8

• 4 Đánh giá

Ghế ngồi 16 chỗ

06:30

• Bến xe thị xã Tây Ninh

2h30m

09:00

• Bến xe An Sương

55,000 đ

Kim Ngân – Tây Ninh

3.8

• 4 Đánh giá

Ghế ngồi 16 chỗ

07:00

• Bến xe thị xã Tây Ninh

2h30m

09:30

• Bến xe An Sương

55,000 đ

Kim Ngân – Tây Ninh

3.8

• 4 Đánh giá

Ghế ngồi 16 chỗ

07:30

• Bến xe thị xã Tây Ninh

2h30m

10:00

• Bến xe An Sương

55,000 đ

Lưu ý: nửa tiếng có một chuyến

ĐT: 02763772266 – 02763733344

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *