Xe Minh Phương từ Huế đi Sài Gòn

3/ Xe Minh Phương

Minh Phương

1.5

• 17 Đánh giá

Giường nằm 40 chỗ

07:30

• Bến xe phía Nam

22h

05:30

• Bến xe Miền Đông

520,000 đ

Minh Phương

1.5

• 17 Đánh giá

Giường nằm 40 chỗ

09:00

• Bến xe phía Nam

22h

07:00

• Bến xe Miền Đông

520,000 đ

Minh Phương

1.5

• 17 Đánh giá

Giường nằm 40 chỗ

10:30

• Bến xe phía Nam

22h

08:30

• Bến xe Miền Đông

520,000 đ

Minh Phương

1.5

• 17 Đánh giá

Giường nằm 40 chỗ

15:00

• Bến xe phía Nam

22h

13:00

• Bến xe Miền Đông

520,000 đ

ĐT: 0902843799

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *