Xe Nam Anh Limousine từ Hải phòng đi Hà Nội

13/ Xe Nam Anh Limousine

Chuyến 06:00

Giá vé: 100.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 06:00

Giờ đến: 07:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: VP Vĩnh Bảo

Điểm đến: VP Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 08:00

Giá vé: 100.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 08:00

Giờ đến: 09:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: VP Vĩnh Bảo

Điểm đến: VP Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 10:00

Giá vé: 100.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 10:00

Giờ đến: 11:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: VP Vĩnh Bảo

Điểm đến: VP Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 12:00

Giá vé: 100.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 12:00

Giờ đến: 13:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: VP Vĩnh Bảo

Điểm đến: VP Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 14:00

Giá vé: 100.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 14:00

Giờ đến: 15:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: VP Vĩnh Bảo

Điểm đến: VP Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 16:00

Giá vé: 100.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 16:00

Giờ đến: 17:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: VP Vĩnh Bảo

Điểm đến: VP Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 18:00

Giá vé: 100.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 18:00

Giờ đến: 19:30

Thời gian chạy: 1h30′

Điểm khởi hành: VP Vĩnh Bảo

Điểm đến: VP Hà Nội

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Số điện thoại liên hệ: 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *