Xe Phúc An Expres từ Nha Trang – Khánh Hòa đi Sài Gòn

13/ Xe Phúc An Expres

Chuyến 21:30

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường nằm 22 chỗ

Giờ khởi hành:21:30

Giờ đến: 06:30

Thời gian chạy: 9h’

Điểm khởi hành: VP Nha Trang

Điểm đến: VP Sài Gòn

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 22:00

Giá vé: 400.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường nằm 22 chỗ

Giờ khởi hành:22:00

Giờ đến: 07:00

Thời gian chạy: 9h’

Điểm khởi hành: VP Nha Trang

Điểm đến: VP Sài Gòn

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 20:15

Giá vé: 200.000đ/vé

Loại xe: Giường nằm 40 chỗ (có toilet)

Giờ khởi hành:20:15

Giờ đến: 05:15

Thời gian chạy: 9h’

Điểm khởi hành: VP Nha Trang

Điểm đến: VP Sài Gòn

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 21:00

Giá vé: 200.000đ/vé

Loại xe: Giường nằm 40 chỗ (có toilet)

Giờ khởi hành:21:00

Giờ đến: 06:00

Thời gian chạy: 9h’

Điểm khởi hành: VP Nha Trang

Điểm đến: VP Sài Gòn

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Số điện thoại liên hệ: 02583819199 – 02838377778

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *