Xe Phương Nam từ Nha Trang – Khánh Hòa đi Sài Gòn

12/ Xe Phương Nam

Chuyến 20:30

Giá vé: 200.000đ/vé

Loại xe: Giường nằm 40 chỗ có toilet

Giờ khởi hành: 20:30

Giờ đến: 04:00

Thời gian chạy: 7h30′

Điểm khởi hành: Nha Trang

Điểm đến: Quận 1

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 20:30

Giá vé: 200.000đ/vé

Loại xe: Giường nằm 40 chỗ có toilet

Giờ khởi hành: 20:30

Giờ đến: 05:00

Thời gian chạy: 8h30′

Điểm khởi hành: Nha Trang

Điểm đến: Quận 1

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 21:15

Giá vé: 200.000đ/vé

Loại xe: Giường nằm 40 chỗ có toilet

Giờ khởi hành: 21:15

Giờ đến: 04:45

Thời gian chạy: 7h30′

Điểm khởi hành: Nha Trang

Điểm đến: Quận 1

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 22:00

Giá vé: 200.000đ/vé

Loại xe: Giường nằm 40 chỗ có toilet

Giờ khởi hành: 22:00

Giờ đến: 05:30

Thời gian chạy: 7h30′

Điểm khởi hành: Nha Trang

Điểm đến: Quận 1

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 21:00

Giá vé: 200.000đ/vé

Loại xe: Giường nằm 40 chỗ có toilet

Giờ khởi hành: 21:00

Giờ đến: 05:30

Thời gian chạy: 8h30′

Điểm khởi hành: Nha Trang

Điểm đến: Quận 1

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Chuyến 21:00

Giá vé: 380.000đ/vé

Loại xe: Limousine giường phòng 22 chỗ

Giờ khởi hành: 21:00

Giờ đến: 04:30

Thời gian chạy: 7h30′

Điểm khởi hành: Nha Trang

Điểm đến: Quận 1

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Số điện thoại liên hệ: 02838364086

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *