Xe Tân Thanh Nhàn từ Tây Ninh đến Cà Mau

TÂY NINH    CÀ MAU  

200.000đ/vé

TÌM VÉ XE

 

Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
14:00
• Bến xe Ka Tum
11h45m
01:45
• Bến xe tàu Năm Căn
240.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
14:00
• Bến xe Ka Tum
10h45m
00:45
• Bến xe Cà Mau
220.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
15:00
• Bến xe thị xã Tây Ninh
10h45m
01:45
• Bến xe tàu Năm Căn
220.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
15:00
• Bến xe thị xã Tây Ninh
9h45m
00:45
• Bến xe Cà Mau
200.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
15:30
• Bến xe Tân Biên
10h55m
02:25
• Bến xe Cà Mau
220.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
16:00
• Bến xe Trảng Bàng
8h45m
00:45
• Bến xe Cà Mau
180.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
16:00
• Bến xe Trảng Bàng
9h45m
01:45
• Bến xe tàu Năm Căn
200.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
16:30
• Bến xe thị xã Tây Ninh
9h55m
02:25
• Bến xe Cà Mau
200.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
17:00
• Bến xe thị xã Tây Ninh
9h
02:00
• Bến xe Cà Mau
200.000đ
Tân Thanh Nhàn
2 (4)
Giường nằm 42 chỗ
17:55
• Bến xe Trảng Bàng
8h30m
02:25
• Bến xe Cà Mau
180.000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *