Xe Thảo Kim Ngân từ Tây Ninh đi Sài Gòn

5/ Xe Thảo Kim Ngân

Thảo Kim Ngân

0.0

• 0 Đánh giá

Giường nằm 41 chỗ

03:30

• Bến Xe Tây Ninh

1h

04:30

• Củ Chi Hồ Chí Minh

80,000 đ

Thảo Kim Ngân

0.0

• 0 Đánh giá

Giường nằm 41 chỗ

04:00

• Tây Ninh

0h30m

04:30

• Củ Chi Hồ Chí Minh

80,000 đ

Thảo Kim Ngân

0.0

• 0 Đánh giá

Giường nằm 41 chỗ

16:20

• Tây Ninh

2h

18:20

• Củ Chi Hồ Chí Minh

80,000 đ

Thảo Kim Ngân

0.0

• 0 Đánh giá

Giường nằm 41 chỗ

16:30

• Bến Xe Tây Ninh

2h

18:30

• Củ Chi Hồ Chí Minh

80,000 đ

Thảo Kim Ngân

0.0

• 0 Đánh giá

Giường nằm 41 chỗ

17:00

• Tây Ninh

1h30m

18:30

• Củ Chi Hồ Chí Minh

80,000 đ

ĐT: 02763772266 – 02763733344

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *