Vé Xe Lê Hải từ Tây Ninh đi An Giang

1/ Xe Lê Hải

Lê Hải

4.0

• 15 Đánh giá

Giường Nằm 41 Chỗ

06:00

• Bến Xe Tân Hà

10h

16:00

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

Lê Hải

4.0

• 15 Đánh giá

Giường Nằm 41 Chỗ

06:00

• Bến Xe Tân Hà

7h30m

13:30

• Long Xuyên – QL 1A

220,000 đ

Lê Hải

4.0

• 15 Đánh giá

Giường Nằm 41 Chỗ

16:30

• Bến Xe Tân Hà

10h

02:30

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

Lê Hải

4.0

• 15 Đánh giá

Giường Nằm 41 Chỗ

16:30

• Bến Xe Tân Hà

7h30m

00:00

• Long Xuyên – QL 1A

220,000 đ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *