Vé xe từ Tây Ninh đi An Giang

VÉ XE TÂY NINH AN GIANG

Thông tin tuyến đường Tây Ninh đi An Giang

Chiều dài tuyến đường330 km
Thời gian di chuyển8.3 giờ
Giá vé trung bình226,000 VNĐ
Số lượng chuyến xe20 chuyến
Số lượng nhà xe2 nhà xe

   

Tuyến đường Tây Ninh - An Giang

Tuyến đường Tây Ninh - An Giang dài khoảng 330 km . Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 03h30 đến 18h10 bởi 2 nhà xe: Lê Hải,Nam Phát Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 8.3 giờ.

Tìm vé xe khách, xe Limousine các hãng xe từ Long An đi An Giang

NHÀ XE

GIÁ VÉ

GIỜ CHẠY

Nam Phát

220,000 đ 

06h40, 17h40

Lê Hải

220,000 đ

06h00, 16h30


Cụ thể các hãng xe Tây Ninh đi An Giang

1/ Xe Lê Hải

Lê Hải

4.0

• 15 Đánh giá

Giường Nằm 41 Chỗ

06:00

• Bến Xe Tân Hà

10h

16:00

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

Lê Hải

4.0

• 15 Đánh giá

Giường Nằm 41 Chỗ

06:00

• Bến Xe Tân Hà

7h30m

13:30

• Long Xuyên - QL 1A

220,000 đ


Lê Hải

4.0

• 15 Đánh giá

Giường Nằm 41 Chỗ

16:30

• Bến Xe Tân Hà

10h

02:30

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

Lê Hải

4.0

• 15 Đánh giá

Giường Nằm 41 Chỗ

16:30

• Bến Xe Tân Hà

7h30m

00:00

• Long Xuyên - QL 1A

220,000 đ


2/ Xe Nam Phát

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

03:30

• Bến xe khách Tân Hà

10h40m

14:10

• Bến xe Khánh Bình

250,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

03:30

• Bến xe khách Tân Hà

9h40m

13:10

• TP Châu Đốc

250,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

04:40

• VP Tây Ninh

8h30m

13:10

• TP Châu Đốc

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

04:40

• VP Tây Ninh

9h30m

14:10

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

06:40

• Gò Dầu

7h30m

14:10

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

06:40

• Gò Dầu

6h30m

13:10

• TP Châu Đốc

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

07:10

• Trảng Bàng

7h

14:10

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

07:10

• Trảng Bàng

6h

13:10

• TP Châu Đốc

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

14:30

• Bến xe khách Tân Hà

10h40m

01:10

• Bến xe Khánh Bình

250,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

14:30

• Bến xe khách Tân Hà

9h40m

00:10

• TP Châu Đốc

250,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

15:40

• VP Tây Ninh

8h30m

00:10

• TP Châu Đốc

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

15:40

• VP Tây Ninh

9h30m

01:10

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

17:40

• Gò Dầu

7h30m

01:10

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

17:40

• Gò Dầu

6h30m

00:10

• TP Châu Đốc

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

18:10

• Trảng Bàng

7h

01:10

• Bến xe Khánh Bình

220,000 đ

//static.vexere.com/production/images/1576914526904.jpeg?w=250&h=250

Nam Phát

3.8

• 8 Đánh giá

Giường nằm 46 chỗ

18:10

• Trảng Bàng

6h

00:10

• TP Châu Đốc

220,000 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *