Xe Đà Nẵng Lào Cai

Tuyến đường Đà Nẵng – Lào Cai dài khoảng 1120 km . Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 08h30 đến 08h30 bởi 1 nhà xe: Hải Vân – Đà Nẵng Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 19.5 giờ.

Chiều dài tuyến đường
1120 km
Thời gian di chuyển
19.5 giờ
Giá vé trung bình
600,000 VNĐ
Số lượng chuyến xe
1 chuyến
Số lượng nhà xe
1 nhà xe

ĐÀ NẴNG    LÀO CAI

600.000đ/vé

TÌM VÉ XE

VÉ XE ĐÀ NẴNG LÀO CAI

Đà Nẵng ở quá xa Lào Cai, cách tốt nhất để đi Lào Cai từ Đà Nẵng là di chuyển đến Hà nội và từ Hà nội đi xe bus đi Lào Cai. Giá vé từ 210.000đ/vé

Tư vấn xe khách: 086.7786.074
  Hãng xe XE INTER BUS

  Loại xe Giường nằm 46 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, sạc USB, chăn đắp, Hướng dẫn viên

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 110A Trần Nhật Duật 

  Giờ đi: 7h

  Giờ đến: 12h

  Bến đến: 104 Ngô Văn Sở – Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 220.000đ

  Liên hệ: 024 2201 1999 ; 0926 49 5959

  Hãng xe XE INTER BUS

  Loại xe Giường nằm 46 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, sạc USB, chăn đắp, Hướng dẫn viên

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 110A Trần Nhật Duật 

  Giờ đi: 13h30

  Giờ đến: 18h30

  Bến đến: 104 Ngô Văn Sở – Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 220.000đ

  Liên hệ: 024 2201 1999 ; 0926 49 5959

  Hãng xe XE INTER BUS

  Loại xe Giường nằm 46 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, sạc USB, chăn đắp, Hướng dẫn viên

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 110A Trần Nhật Duật 

  Giờ đi: 22h

  Giờ đến: 03h00

  Bến đến: 104 Ngô Văn Sở – Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 220.000đ

  Liên hệ: 024 2201 1999 ; 0926 49 5959

  Hãng xe XE INTER FAMILY

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, sạc USB, chăn đắp, Hướng dẫn viên

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 110A Trần Nhật Duật 

  Giờ đi: 7h

  Giờ đến: 12h00

  Bến đến: 104 Ngô Văn Sở – Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 024 2201 1999 ; 0926 49 5959

  Hãng xe XE INTER FAMILY

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, sạc USB, chăn đắp, Hướng dẫn viên

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 110A Trần Nhật Duật 

  Giờ đi: 13h30

  Giờ đến: 18h30

  Bến đến: 104 Ngô Văn Sở – Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 024 2201 1999 ; 0926 49 5959

  Hãng xe XE INTER FAMILY

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, sạc USB, chăn đắp, Hướng dẫn viên

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 110A Trần Nhật Duật 

  Giờ đi: 22h00

  Giờ đến: 03h00

  Bến đến: 104 Ngô Văn Sở – Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 024 2201 1999 ; 0926 49 5959

  Hãng xe XE INTER VALENTINE

  Loại xe Giường nằm 21 CABIN

  Tiện nghi: wifi, nước uống, sạc USB, chăn đắp, Hướng dẫn viên

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 110A Trần Nhật Duật 

  Giờ đi: 22h30

  Giờ đến: 03h00

  Bến đến: 104 Ngô Văn Sở – Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 680.000đ

  Liên hệ: 024 2201 1999 ; 0926 49 5959

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 05h30

  Giờ đến: 10h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 06h30

  Giờ đến: 11h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Nằm 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 07h00

  Giờ đến: 12h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Đôi 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 07h00

  Giờ đến: 12h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 500.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 07h30

  Giờ đến: 12h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 09h00

  Giờ đến: 14h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Nằm 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 09h30

  Giờ đến: 14h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Đôi 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 09h30

  Giờ đến: 14h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 500.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 10h00

  Giờ đến: 15h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Limousine VIP 9 ghế

  Tiện nghi: wifi, nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 10h00

  Giờ đến: 14h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 4h30′

  Giá vé: 270.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 11h00

  Giờ đến: 16h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 12h00

  Giờ đến: 17h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 13h00

  Giờ đến: 18h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Nằm 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 13h00

  Giờ đến: 18h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Đôi 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 13h00

  Giờ đến: 18h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 500.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 14h00

  Giờ đến: 19h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Limousine VIP 9 ghế

  Tiện nghi: wifi, nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 14h20

  Giờ đến: 19h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 4h40′

  Giá vé: 270.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 15h00

  Giờ đến: 20h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 16h00

  Giờ đến: 21h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Nằm 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 16h00

  Giờ đến: 21h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Đôi 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 16h00

  Giờ đến: 21h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 500.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 17h00

  Giờ đến: 22h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Limousine VIP 9 ghế

  Tiện nghi: wifi, nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 17h30

  Giờ đến: 22h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 4h30′

  Giá vé: 270.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 18h00

  Giờ đến: 23h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 19h00

  Giờ đến: 24h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 20h00

  Giờ đến: 01h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 21h30

  Giờ đến: 02h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Nằm 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 22h10

  Giờ đến: 03h10

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường Đôi 20 Cabin

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC, cổng sạc, ăn nhẹ

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 79 Trần Khát Chân

  Giờ đi: 22h10

  Giờ đến: 03h10

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 500.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 7 Phạm Văn Đồng

  Giờ đi: 23h00

  Giờ đến: 04h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 789 Giải Phóng

  Giờ đi: 23h00

  Giờ đến: 04h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: 789 Giải Phóng

  Giờ đi: 23h55

  Giờ đến: 05h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 5h5′

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe ĐẠI PHÁT

  Loại xe Giường nằm 39 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Mỹ Đình

  Giờ đi: 20h55

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 9 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 02438641637 – 0983651722

  Hãng xe HÀ SƠN

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Mỹ Đình

  Giờ đi: 19h00, 20h00, 20h30

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 10 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 0986716262 ; 02143833567 ; 0433626262

  Hãng xe SAO MAI

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Mỹ Đình

  Giờ đi: 08h30

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 01672238074 ; 0989408366

  Hãng xe LƯƠNG KIÊN

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Mỹ Đình

  Giờ đi: 20h30, 21h30

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 0948114833

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Mỹ Đình

  Giờ đi: 09h10, 22h40

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe SAO MỚI

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hà nội – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Mỹ Đình

  Giờ đi: 07h30, 19h30

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 5 tiếng

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 024 62884695 ; 0214 502678 ; 0989624444

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *