Xe Hải Phòng Lào Cai

HẢI PHÒNG    LÀO CAI

180.000đ/vé

TÌM VÉ XE

VÉ XE HẢI PHÒNG LÀO CAI

Xe Hải Phòng Lào Cai bao gồm khoảng 3 nhà xe với 13 chuyến trên quãng đường trên 400km. Thời gian chạy xe khoảng từ 7 tiếng. Xe Hải Phòng Lào Cai có xe giường nằm

Tư vấn xe khách: 086.7786.074
  Hãng xe SAO MAI

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Niệm Nghĩa

  Giờ đi: 06h00

  Giờ đến: 13h

  Bến đến: Bến xe Trung Tâm Lào Cai

  Thời gian chạy: 7 tiếng

  Giá vé: 260.000đ

  Liên hệ: 01672238074 ; 0989408366

  Hãng xe SAO MAI

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Niệm Nghĩa

  Giờ đi: 07h45

  Giờ đến: 14h45

  Bến đến: Bến xe Trung Tâm Lào Cai

  Thời gian chạy: 7 tiếng

  Giá vé: 260.000đ

  Liên hệ: 01672238074 ; 0989408366

  Hãng xe SAO MAI

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Niệm Nghĩa

  Giờ đi: 19h00

  Giờ đến: 02h00

  Bến đến: Bến xe Trung Tâm Lào Cai

  Thời gian chạy: 7 tiếng

  Giá vé: 260.000đ

  Liên hệ: 01672238074 ; 0989408366

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Cầu Rào

  Giờ đi: 07h00

  Giờ đến: 18h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 11h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Cầu Rào

  Giờ đi: 09h00

  Giờ đến: 20h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 11h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Cầu Rào

  Giờ đi: 20h00

  Giờ đến: 07h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 11h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Cầu Rào

  Giờ đi: 21h00

  Giờ đến: 08h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 11h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Cát Bà

  Giờ đi: 07h00

  Giờ đến: 18h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 11h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Cát Bà

  Giờ đi: 09h00

  Giờ đến: 20h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 11h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Cát Bà

  Giờ đi: 20h00

  Giờ đến: 07h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 11h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe DUY LONG

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Cát Bà

  Giờ đi: 21h00

  Giờ đến: 08h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 11h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 02253601222 ; 0986446666

  Hãng xe LƯƠNG KIÊN

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Niệm Nghĩa

  Giờ đi: 18h00

  Giờ đến: 00h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 6h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 0948114833

  Hãng xe LƯƠNG KIÊN

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Hải Phòng – Lào Cai

  Bến đi: Bến xe Cầu Rào

  Giờ đi: 19h00

  Giờ đến: 01h30

  Bến đến: Bến xe Phố Mới

  Thời gian chạy: 6h30′

  Giá vé: 280.000đ

  Liên hệ: 0948114833

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Xe Hải Phòng Lào Cai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *