Bến xe Ninh Bình

XE KHỞI HÀNH TỪ BẾN XE NINH BÌNH

XE NINH BÌNH LÀO CAI KHỞI HÀNH TỪ BẾN XE NINH BÌNH

Tư vấn xe khách: 086.7786.074
  Hãng xe HÀ SƠN

  Loại xe Giường nằm 36 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Nghệ An – Lào Cai

  Bến đi: Ninh Bình

  Giờ đi: 21h05

  Giờ đến: 05h05

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 08H00′

  Giá vé: 250.000đ

  Liên hệ: 0986716262; 02143833567; 0433626262

  Hãng xe HỒNG ANH

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Ninh Bình – Lào Cai

  Bến đi: Bến Xe Ninh Bình

  Giờ đi: 05h30

  Giờ đến: 12h50

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 07H20′

  Giá vé: 200.000đ

  Liên hệ: 0919 68 59 95

  Hãng xe HỒNG ANH

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: nước uống

  Tuyến: Ninh Bình – Lào Cai

  Bến đi: Bến Xe Ninh Bình

  Giờ đi: 17h30

  Giờ đến: 00h50

  Bến đến: Bến xe Lào Cai

  Thời gian chạy: 07H20′

  Giá vé: 200.000đ

  Liên hệ: 0919 68 59 95 

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Ninh Bình – Lào Cai

  Bến đi: BigC Ninh Bình

  Giờ đi: 04h30

  Giờ đến: 10h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 6 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484 

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Ninh Bình – Lào Cai

  Bến đi: BigC Ninh Bình

  Giờ đi: 06h30

  Giờ đến: 12h30

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 6 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Ninh Bình – Lào Cai

  Bến đi: BigC Ninh Bình

  Giờ đi: 08h00

  Giờ đến: 14h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 6 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Ninh Bình – Lào Cai

  Bến đi: BigC Ninh Bình

  Giờ đi: 10h00

  Giờ đến: 16h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 6 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

  Hãng xe XE SAO VIỆT

  Loại xe Giường nằm 40 chỗ

  Tiện nghi: wifi, nước uống, WC

  Tuyến: Ninh Bình – Lào Cai

  Bến đi: BigC Ninh Bình

  Giờ đi: 12h00

  Giờ đến: 18h00

  Bến đến: 333 Phố Mới 

  Thời gian chạy: 6 tiếng

  Giá vé: 210.000đ

  Liên hệ: 19006746; 19006484

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *